måndag 3 juni 2019

BergetBarnen kombinerar olika material med varandra vilket utökar möjligheten till fler aktiviteter och sysselsättningar där barnen lär och tillägnar sig kunskaper.

måndag 27 maj 2019

Berget

Barnen får möjlighet att möta matematiken med för dem ett igenkänt material (fjädrar) genom att undersöka antal (många, alla, lika många mm ) och storlek (liten, mindre, minst, stor större och störst mm). De får även använda ett förstoringsglas och på så vis se att storleken på fjädrarna påverkas.måndag 20 maj 2019

Berget

Vi fortsätter att ta hand om våra planteringar genom att vattna och se hur de växer. Vi tittar även på filmer (digitala verktyg)  där vi ges möjlighet att se hur olika växter växer.


Barnen får även se vad som händer med växter som inte vattnas och får då möjlighet att förstå vikten av vattnets betydelse för att växterna ska kunna växa och fortsätta att leva.
fredag 17 maj 2019

Berget

Vi undersöker och utforskar tomaten på olika vis. Vi använder den som ett verktyg för att kunna arbeta med olika ämnesområden. Vi räknar antal, lägger i rader och gör mönster, sorterar efter storlek och vikt  mm (matematik).


Barnen får möjlighet att kombinera det analoga och det digitala och på så vis tillägna sig kunskaper utifrån olika perspektiv.onsdag 8 maj 2019

Berget

Vi minns tillbaka på det som vi har gjort med hjälp av dokumentationer som bla sitter på väggarna och i en pärm.  Barnen pekar, berättar och visar förtjusning. Vi är lyhörda för vad barnen pekar på och visar intresse för (reellt inflytande) och lyfter det och arbetar vidare med det i projektet.


tisdag 7 maj 2019

Berget

Vi fortsätter att utforska och undersöka tomater i olika former och storlekar. Vi känner, luktar, smakar, skär, klämmer mm för att fördjupa våra upplevelser av tomaten.tisdag 23 april 2019

Berget


Barnen får möjlighet att återskapa/tolka tomatplantan med olika slags tekniker och material.
material.