torsdag 11 oktober 2018

Musik och rörelse


Denna vecka har vi ökat på barnens möjligheter till att möta rörelse i olika sammanhang. Vi vill ge alla barn flera chanser att uttrycka (hundraspråkighet) sig utifrån sitt intresse för rörelse (delaktighet och inflytande). På så vis ökar möjligheterna för att alla barn att välja det uttrycksätt som de känner sig mest bekväma med samt de uttrycksätt som känns mest naturliga.


Barnen får även möjlighet att fördjupa sig i sitt intresse för rörelse vilket ökar förutsättningarna för lust, utveckling och lärande. Just nu har vi kombinerat musik och rörelse. Barnen erbjuds att uttrycka sig (röra sin kropp etc) med inspiration från olika slags musikstilar.

måndag 1 oktober 2018

Rörelse och vatten

Vi fortsätter att möta upp barnen i deras visade intresse (saker i rörelse) genom att rigga flera lärmiljöer med material som möjliggör utforskande/undersökande kring saker i rörelse. Vi har styrt in fokuset på att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga och utveckla sin  nyfikenhet (erbjuda nytt) och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö) samt pröva/ompröva och hitta lösningar.


Barnen får möjlighet att möta vatten, kottar och stenar. De får möjlighet att undersöka hur kottar och stenar uppför sig i vatten. Barnen får även  möjlighet att se skillnaden mellan flyta och sjunka. Barnen påverkar kottens rörelse i vattnet genom att putta, plaska och slå på vilket kotten beter sig olika/rör sig olika. De hittar olika lösningar för att få kotten i rörelse. 

torsdag 20 september 2018

Föräldramötet 18/9

Tack för en trevlig kväll och ert engagemang!

Barnen tyckte det var kul att se era tolkningar av ekologisk känslighet.


tisdag 18 september 2018

Projekt SAKER I RÖRELSE


Intresset och nyfikenheten för saker i rörelse fortsätter. Vi bjuder in barnen till olika möjligheter till att möta just saker i rörelse. Detta gör vi både spontant och mer planerat. Vi utökar även möjligheten att kunna kombinera olika typer av material där rörelse är i fokus. 

måndag 10 september 2018

Saker i rörelse

Barnen "bjuds in" till att möta kotten i olika sammanhang. Fysiska kottar i olika storlekar, kottar på bild, kottar i förstoringsglaskoppar och kottar som hänger i olika höjder. Barnens intresse riktas mest mot de kottar som hänger. Intresset håller i sig över tid. Flera barn möts i detta intresse. Några barn hämtar verktyg för att kunna nå och för att sätta fart på kottarna. Andra tittar nyfiket på och låter sig bli inspirerande och vill göra likadant.


Vi kan även se att barnen drar sig spontant till olika aktiviteter som rör saker i rörelse. De utforskar och undersöker samt prövar och omprövar.
Vår uppgift blir att vidareutveckla och utmana barnens intresse för just rörelse. Vi kommer att fokusera på saker i rörelse. 


fredag 7 september 2018

Skogen

Vi gick  på en promenad efter barnens önskemål och vi samtalade med barnen  om vad som hade hänt under promenaden " Jag halkade på en snigel " Jag tittade på en snigel som låg på marken " Jag ville gå på mera promenader"