måndag 18 april 2016

Berget

Aktuella böcker på Berget. Böcker som bl a handlar om värdegrunden, spänning, vänskap, sexuell identitet, olika familjekonstellationer...

Efter att vi läst får barnen möjlighet att fördjupa sig i den genom att reflektera, ställa frågor, rita, diskutera med varandra och pedagogerna...

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra." (Skolverket, Lpfö reviderad 2010)

"Jag älskar att lyssna på spännande böcker för då pirrar det i hela kroppen."
"Jag vet att en familj kan ha två mammor och ingen pappa."
"På Berget brukar vi hjälpa varandra. Jag brukar hjälpa till i hallen när någon inte når sina vantar på 
 hyllan. Då har jag gjort en SOLGLIMT."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar