måndag 6 november 2017

Berget - Barnen blir sina egna inspiratörer

Barnen får se och höra sig själva på film när de arbetar med sitt projekt. Nya tankar och upptäckter skapas som tas till vara och som används i det fortsatta arbetet med projektet. Barnen blir på så vis medskapare i sitt egna arbete (delaktighet och inflytande). Genom detta möjliggörs fördjupningar och delgivning mellan barnen görs ( lärgrupper). Barnen blir sina egna inspiratörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar