måndag 27 november 2017

Berget - Easi-Scope

Easi-Scope är ett digitalt förstoringsglas i form av ett ägg. Den är kopplad till datorn och ger oss möjlighet att förstora olika saker och som  vi kan se på datorskärmen. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" 

"(Läroplan för förskolan, Lpfö 98 Reviderad 2016)"Det är mycket lättare att rita av något som man har förstorat."
"Då ser man mycket bättre och då är det lättare att rita av så det blir väldigt likt."
"Man lär sig hur saker ser ut."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar