torsdag 30 november 2017

Berget

Barnen fortsätter att undersöka hur olika sorters kartong reagerar i vatten. De fördjupar sina kunskaper kring detta och får samtidigt rika möjligheter att utveckla olika förmågor. De för samtal och diskussioner med varandra om vad de upplever. De sätter ord på vad som händer med materialet ( konsistens, form, färg, lukt mm). Vissa barn intresserar sig för vattenmängden i behållarna och vill mäta och jämföra. Andra barn jämför kartongens uppsugningsförmåga med papprets uppsugningsförmåga. Ytterligare andra barn uppmärksammar att vattnet ändrar färg. Då barnen för samtal med varandra under tiden de utforskar så sker ett naturligt och ständigt lärande mellan dem (lärgrupper).
(

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar