torsdag 14 december 2017

Berget-Har snö uppsugningsförmåga?

Flera barn ville undersöka om snö har någon uppsugningsförmåga. Vi bestämde att vi skulle ta in snö och lägga i behållare med vatten i. Innan vi lade i snön i behållaren fick var och en av barnen tala om vad de trodde. 

"Snö är gjord av vatten och vatten är vatten. Snö är ju vatten själv."
"Ytan sjunker om snöbollen suger vatten."
"Vattnet tar ut vatten från snöbollen."
"Först suger bollen upp vatten och sedan smälter den i vattnet."
"Den smälter i stället."

Barnen får möjlighet att fundera, reflektera (metakognitiv förmåga), berätta, redovisa, resonera och diskutera (kommunikativ förmåga).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar