torsdag 21 december 2017

Berget-Is och vatten

Utifrån några barns initiativ och nyfikenhet undersöker och utforskar vi om is har uppsugningsförmåga. Barnen får först själva fundera (analysförmåga) över vad de tror. Sedan får de delge detta  (kommunikativ förmåga) för varandra. Här får barnen ett vidgat perspektiv (metakognitiv förmåga) genom att de lyssnar på varandras hypoteser. Barnen använder sig av sina tidigare erfarenheter (informationshantering) av olika materials (papper, sand, trä, tyg, mossa, kartong, snö) uppsugningsförmåga för att resonera sig fram till ett svar (läroprocess).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar