fredag 1 december 2017

Berget - VÄRDEGRUNDSKALENDER

Bergets adventskalender är kopplad till BARNKONVENTIONEN. Vi kommer att fördjupa oss i tre sk artiklar. Detta gör vi genom att ge barnen möjlighet att under hela dagen möta situationer/aktiviteter/material/förhållningssätt som på ett eller annat sätt har koppling till den specifika artikeln. Vi kommer även att låta alla barn få sitt ljus tänt och då i ordning efter dagens datum. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar