fredag 15 december 2017

Berget

Barnen får med egna ögon se vad som händer när snö läggs i vatten och får i samband med detta ge uttryck för vad som händer.

"Det har blivit mer vatten i burken. Det kan man se på siffrorna."
"Snön försvinner och då kan den ju inte ha någon uppsugningsförmåga,"
"Nej, precis! För om snö har uppsugningsförmåga så hade snöbollen blivit större och fylld med vatten."
"Snön blandas ju med vatten."


Utifrån sina iakttagelser (begreppslig förmåga, förmåga att hantera information, metakognitiv  förmåga och analysförmåga) i samtal med varandra (kommunikativ förmåga) är det enade om att snö inte har någon uppsugningsförmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar