måndag 19 mars 2018

Berget

Vi fortsätter att utveckla/rigga våra lärmiljöer på många olika sätt (inkluderande lärmiljöer och hundraspråkighet) så barnen får möjlighet att utforska (projektera) och undersöka kring LJUD. 
Vi alternerar innehållet olika burkar så barnen får uppleva skillnaderna mellan olika ljud. De diskuterar med varandra om vad de olika ljuden kan heta (metakognitiv förmåga,kommunikativ förmåga och begreppsförmåga). De upptäcker även ljud i andra olika sammanhang och situationer. Ute och inne samt nära och långt ifrån.


Vi möjliggör för barnen att rikta sin uppmärksamhet mot ljud på många olika sätt. Barnen kan spontant i samtal med varandra påpeka ljuden omkring sig. De kan relatera till olika situationer och erfarenheter i samtal med varandra om just ljud. Att höga ljud faktiskt inte är bra för öronen, att lugna ljud lugnar ner och att det är bra att prata "lagom" högt så att det blir arbetsro mm. 


Barnen har fått möjlighet att uppmärksamma ev. skillnader mellan olika ljudmiljöer (skog, stad, 
promenader till tex biblioteket). Genom att låta barnen lyssna på olika typer av musik har de fått erfarenheter av hur ljud faktiskt påverkar oss och våra kroppar.

Effekterna av vår projektarbete är bl.a. Att barnen har blivit mer medvetna om ljud och hur dessa påverkar oss människor på både gott och ont. De kan använda sig av sina erfarenheter av arbetet med ljud i sitt liv för att må bra (hållbar framtid). Fler och fler barn är med att bidrar till att vi får en behaglig ljudnivå (öronvila) som gör att vi mår bra på Berget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar