fredag 13 april 2018

Berget - Att måla till lugn och snabb musik


Barnen får möjlighet att måla (estetiska uttrycksformer) till lugn och snabb (matematik) musik. De får känna efter om det är någon skillnad. 

Vissa försöker att illustrera de ljud de hör i musiken, porlandet, instrumenten mm. Andra målar de saker som de kommer att tänka på tex kärlek, sorgliga saker, tårar mm.

"Det är lättare och skönare att måla till lugn musik. Det blir mer noggrant och man känner sig lugn. Det är lättare att tänka ut vad man ska måla."

"Ja, det blir väldigt slarvigt när man ska måla till snabb musik. Det är svårt att tänka ut vad man ska måla. Hjärnan blir störd liksom".

"Fast ibland kan det vara bra att jobba till snabb musik för då jobbar man snabbare och man blir klar snabbare. Man hinner mycket mer. Fast det kan ju bli slarvigt och man måste kanske göra om. Det beror nog på vad man ska göra för jobb (kommunikativ förmåga)."
Barnen får möjlighet att göra erfarenheter av hur deras arbete påverkas av lugn och snabb musik. Erfarenheter (metakognitiv förmåga) som är viktiga att ha med sig i andra situationer (livslångt lärande och hållbar framtid).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar