onsdag 4 april 2018

Berget

Vi erbjuder barnen möten med varierande aktiviteter, material och förhållningssätt som ger dem möjligheter att göra fördjupningar i vårt projektarbete. Detta möjliggör bl.a. nyfikenhet, engagemang, vidare funderingar samt frågor. Detta leder även till att barnen får möjlighet att bli involverade i sitt egna arbete. Detta ger vidare barnen god tid, utifrån HUNDRASPRÅKIGHET, att skapa förståelse, kunskap och erfarenheter. Varje barn kan hitta sin lärstil för att lära och utveckla.


VAD BETYDER DE HUNDRA SPRÅKEN FÖR OSS?
Att alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, med hjälp av olika verktyg och material.
Att utforska och fördjupa sig med hjälp av ord, ljud, penslar, kritor, lera, rörelser och alla möjliga redskap.
Att ta till sig världen och ny kunskap med alla sinnen.


Barnen är medskapare (delaktighet och inflytande) i projektarbetet då de med sitt engagemang bidrar till innehållet. De har många olika idéer, funderingar och frågor som håller arbetet levande. "Det ena leder till det andra" (process). I samspelet och i kommunikationen med varandra uppstår det ytterligare nya idéer, frågor och funderingar. 


Barnen fortsätter att tillägna sig viktiga insikter som håller över tid. De fördjupar sin förståelse för hur ljud faktiskt påverkar oss människor. Vissa barn har tagit med sig sina erfarenheter från Berget till sina hem. "Jag satte på sprallig musik när jag kände mig lite tjurig."

 De använder även sina nyfunna kunskaper i sin lek med varandra. "Nu känner jag mig väldigt trött i huvudet. Ska vi lyssna på lugn musik så vi kan få lugn och ro?"

Ytterligare ett sätt att bidra till arbetet är att ta med sig material hemifrån. Detta visar på att arbetet lever vidare även hemma. Barnen delger arbetet för sina familjer vilket i sin tur leder till att arbetets innehåll utvecklas ytterligare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar