onsdag 2 maj 2018

Berget

Arbetet med att bygga/konstruera olika uppfinningar som kan hålla våra hav rena från skräp fortsätter. Här jobbar några barn i små grupper där de tillsammans hittar lösningar. I samspelet med varandra får de möjlighet att utveckla olika förmågor ( kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga och analysförmåga ). Tillsammans för och utvecklar de ett viktigt och meningsfullt atbete framåt som till slut resulterar i:NÅGOT SOM VI KAN TA HJÄLP AV FÖR ATT HÅLLA VÅRA HAV OCH SJÖAR RENA FRÅN SKRÄP


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar