torsdag 31 maj 2018

Kompetensutvecklingsdag


Under vår kompetensutvecklingsdag har vi fått möjlighet att uttrycka oss i hundraspråkigheten.

Vi fick pröva och ompröva användandet av olika material. Vi har reflekterat över hur vi upplevde dagens uppgifter.

- Våra styrkor synliggjordes och vi utmanades i våra svårigheter.
- Vi visade oss sårbara.
- Vi tänker på de krav vi ställer på barnen
- Vi riktar in våran verksamhet så att barnen bekantar sig med begreppet EKOLOGISK KÄNSLIGHET. Tillsammans med våra vårdnadshavare ska vi fortsätta vara ekologiskt känsliga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar