måndag 27 augusti 2018

Berget - Projekt Kotten

Vi vill önska er varmt välkomna till oss på Berget. Vi kommer att inleda terminen med att arbeta med kotten. Med kotten som "verktyg" kommer vi att arbeta med olika områden ( språk, teknik, naturvetenskap, barns delaktighet, matematik och estetiska uttrycksformer ) och förmågor (analysförmåga, informationshantering, kommunikationsförmåga, begreppsförmåga och metakognitiv förmåga ) vilket möjliggör utveckling och lärande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar