fredag 31 augusti 2018

Utmaning...

Kottar i hängandes i olika höjder (matematik, teknik och naturkunskap). En av dessa kottar hänger inom räckhåll för barnen och två hänger på högre höjder.  Barnen får möjlighet att fundera över hur de kan nå dessa (metakognitiv förmåga och analytisk förmåga). Vissa sträcker på sig för att kunna nå och andra tar ett verktyg för att kunna nå. Barnen tittar och lär av varandra (förmåga att hantera information).  I detta sker ett möte (kommunikation, språk och begrepp) mellan barnen och därigenom ett relationsskapande mellan barn-barn och barn-aktivitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar