torsdag 11 oktober 2018

Musik och rörelse


Denna vecka har vi ökat på barnens möjligheter till att möta rörelse i olika sammanhang. Vi vill ge alla barn flera chanser att uttrycka (hundraspråkighet) sig utifrån sitt intresse för rörelse (delaktighet och inflytande). På så vis ökar möjligheterna för att alla barn att välja det uttrycksätt som de känner sig mest bekväma med samt de uttrycksätt som känns mest naturliga.


Barnen får även möjlighet att fördjupa sig i sitt intresse för rörelse vilket ökar förutsättningarna för lust, utveckling och lärande. Just nu har vi kombinerat musik och rörelse. Barnen erbjuds att uttrycka sig (röra sin kropp etc) med inspiration från olika slags musikstilar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar